การใช้สื่อสำเร็จรูปเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถม๔-๖

ปีการศึกษา๒๕๕๗ สพป.ระยอง๒ รพ.แกลง และ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

ได้ใช้สื่อสำเร็จรูปเพื่อสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประถม๑-๓ แล้ว

ขณะนั้นสื่อของนักเรียนชั้นประถม๔-๖ ยังไม่แล้วเสร็จ

จนมาปีนี้เมื่อสื่อเสร็จสพป.ระยอง๒โดยผอ.ธงชัย มั่นคง ก็ไม่รอช้า

ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอใช้สื่อจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต


“การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถม

ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัว

ในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
เนื้อเรื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที

แบ่งตาม 4 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป

โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ”


เมื่อได้สื่อมาก็ส่งมอบฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อกระจายสื่อให้ครบทุกโรงเรียน

และหาโอกาสทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนก่อนเปิดเทอม

โดยมีแผนที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครูผู้ใช้สื่อกันหลังใช้สื่อไประยะหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนรพ.แกลงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงาน

ทักษัชีวิตสำคัญมาก

หายไนานเลยครับ

เขียนเมื่อ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดสื่่อทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนประถม๑-๓

สำหรับนักเรียนประถม๔-๖

ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส. และกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

ได้ฟรี ตามlinkที่แนบ