เข้าพรรษา..พพจ.เป็นคนไทย-หลักฐานเสริม (๒)


กำหนดการเข้าพรรษาตามฤดูกาลปลูกข้าวเจ้า ถ้าอยู่อินดียเหนือ เขาปลูกข้าวสาลีฤดูกาลล่วงหน้าเราประมาณ ๒ เดือนนะจ๊ะ ..นี่แสดงว่าพพจ. เป็นคนใต้นิยมกินข้าวเจ้า

-----------------------คนถางทาง.มีค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)