บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พพจ.เป็นคนไทย พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย