พพจ.เป็นคนไทย-หลักฐานเสริม (๑)


เกิดใต้ต้นสาละ-ไม้เมืองร้อน ในขณะที่เนปาลเป็นเมืองหนาว ไม่มีสาละแน่ๆ

ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์-นี่ก็ไม้เมืองร้อน

ตายใต้ต้นจิก-นี่ก็ไม้เมืองร้อน

-----------------------คนถางทาง.มีค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)