ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม (Introduction to Hotel)

การศึกษาวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม คือการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการโรงแรมจากแนวคิดหรือทฤษฎีและกรณีศึกษาที่ผู้สอนหยิบยกมาอธิบายในชั้นเรียน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการโรงแรม ตั้งแต่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรม ความเป็นมาและวิวัฒนาการของโรงแรม การจำแนกประเภทของโรงแรม คำศัพท์สำคัญ ความสำคัญของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดองค์การและรูปแบบการบริหาร ปัจจัยหลักของการบริการ การจัดองค์การและรูปแบบการบริหาร อุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งโรงเเรมติดอันดับในประเทศไทยและโรงแรมระดับโลกเครือข่ายโรงเเรมชั้นหนึ่งของโลก.. 2-58 book HOTEL 30-1-59.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudthanomความเห็น (0)