ผิวทอง...พพจ.คนไทย (๓)

กำหนดการเข้าพรรษาตามฤดูกาลปลูกข้าวเจ้า.นี่แสดงว่าพพจ. เป็นคนใต้นิยมกินข้าวเจ้า--- แต่คนอินเดียใต้นั้นผิวดำมาก ผมหยิก ทุกคน ในขณะที่พตปฎ.แจ้งว่าพพจ.ทรงมีผิวสีทอง ผมเหยียด อาจแสดงว่าเสด็จไปจากไทยนี่แหละ เพื่อไปโปรดชาวอินเดีย

-----------------------คนถางทาง.มีค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)