160327-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Reign & rein / relation & relative / relatively & comparatively / rendition & performance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Reign & rein สองคำที่พ้องกันเพียงการออกเสียง

Reign นาม รัชสมัย หรือระยะเวลา ที่ King หรือ Queen ขึ้นครองราชย์

The king reigned (over his people) for forty years.

หรือมีอยู่ Silence reigned at last.

หรือเป็นสิ่งสำคัญหรือดีที่สุด In America, baseball reigns supreme.

(NOAD) บอกว่า สำนวนวลีที่ถูกต้อง มิใช่ free reign หากแต่ คือ ‘FREE REIN’

ที่ผันแปรจากความหมายตามตัวอักษร (literal meaning)

จากการใช้ rein ในการควบคุมบังคับม้า (horse)

ซึ่งบ่อยครั้ง สะกดผิดโดยสับสนใช้ reign แทน จนกระทั่ง Dictionary หลายเล่มระบุว่าใช้คำนี้

Rein นาม ตามปกติ สะกดเป็นพหูพจน์ Reins เนื่องจากสายที่ใช้ควบคุมม้านั้นมีสองเส้นให้ผู้ขี่ถือไว้


Relation & relative

(DPWE) บอกว่า ทั้งสองคำได้รับการอนุมัติจาก Dictionary ชั้นนำว่าเป็นมาตรฐาน

สามารถใช้แทนที่กันได้ในความหมาย kinsman (ญาติพี่น้อง)

คือผู้เกี่ยวข้องด้วยสายเลือดหรือการแต่งงาน

I believe that this relation (หรือ relative) of mine is a second cousin.

ส่วนมากใช้ทั้งสองคำ ในรูปพหูพจน์มากกว่า อาจเพราะทุกคนต่างมีญาติมากมาย

ผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษา มักเลือกใช้ Relative มากกว่า Relation

(CCD) อธิบายว่า ใช้ทั้ง relation และ relative อ้างอิงถึง บุคคล หรือความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล

ว่า เป็น สมาชิกในครอบครัวของคุณ

I said that I was a relation of her first husband.

I’m going to visit some relatives.

Relations ระหว่างคนหรือกลุ่มต่างๆ คือการติดต่อระหว่างพวกเขา

และวิธีที่พวกเขาปฏิบัติระหว่างกัน

Relations between the two men had not improved.

Britain has close relations with the US. Relationship

มีความคล้ายในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองคนหรือกลุ่ม

The old relationship between the friends was quickly re-established.

คำ Relationship ยังให้ความหมาย ความเป็นเพื่อนใกล้ชิด ระหว่างสองคน

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศหรือความรัก

When the relationship ended two months ago, he was very upset.


Relatively & Comparatively ทั้งสองคำมีความหมายเกือบเป็น อย่างเดียวกัน

การใช้แต่ละคำจะมีความหมาย ต่อเมื่อมีสิ่งเปรียบเทียบหรือเกี่ยวข้อง


Rendition & performance

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำให้ความหมาย การแสดง กระทำ หรือพิธีการ

โดยที่สมัยใหม่ใช้ rendition เป็นคำนิยมใช้ เนื่องจากเน้นความต่างที่โดดเด่นหรือไม่ธรรมดา

ในคุณภาพของการแสดง ของผู้แสดงหรือนักร้อง นำ

ข้อแนะนำคือ ควรใช้ performance นอกจาก ต้องการเน้นคุณภาพที่โดดเด่นหรือเฉพาะตัว

(NOAD) อธิบายถึง แนวโน้มการใช้ rendition ว่า

Oxford English Corpus (คลังข้อมูลภาษาอังกฤษของ Oxford) แสดงตัวอย่างว่า

มีการใช้เพิ่มขึ้นตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ในวลี extraordinary rendition

เป็นการใช้ที่ก่อให้เกิดความหมายใหม่ของกริยา render ว่าคือ

send someone abroad for interrogation’ เช่น

He was seized in Pakistan and later secretly rendered to Morocco.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.24.55
เขียนเมื่อ 

I think people talk about a 'rendition' of a book or a song/play (in a different language/way) ('performance' would be 'weird' in that sense) to mean a different interpretation/arrangement/emphasis. A new rendition can be performed...

Please see Wordnet (3.0) for many different meanings of verb 'render' and note the frequencies of intended meanings. viz

1. cause to become (Freq. 12)
- The shot rendered her immobile

2. give something useful or necessary to (Freq. 10)
- We rendered the room with an electrical heater

3. give an interpretation or rendition of (Freq. 4)
- The pianist rendered the Beethoven sonata beautifully

4. give or supply (Freq. 2)
- The estate renders some revenue for the family

...

6. make over as a return
- They had to render the estate

On 'relation' we hear a lot of the phrase 'no relation' eg. John Smith says things abour Bill Smith and mentions that he is 'no relation' to Bill (properly he and Bill are not relative).

หมายเลขบันทึก

604114

เขียน

27 Mar 2016 @ 15:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง