160327-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Regret & be sorry

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Regret & be sorry

(CCD) อธิบายว่า ทั้งสองคำใช้เพื่อ

1 บอก ความรู้สึกเศร้าและผิดหวัง ของบางคน เกี่ยวกับบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้น หรือบางสิ่งที่เขาได้กระทำ

‘Regret’ มีความเป็นทางการมากกว่า ‘be sorry’

คุณสามารถพูดว่า ‘you regret something’ หรือ ‘are sorry about it

I immediately regretted my decision.

Somchai was sorry about leaving abruptly.

คุณยังสามารถกล่าวอีกอย่างได้ว่า ‘you regret’ หรือ ‘are sorry’ ที่ได้เกิดบางสิ่งขึ้น

Sommai regretted that no real changes had occurred.

He was sorry that he had agreed to stay.

สามารถพูดได้ว่า ‘You regret doing something’

ระวัง อย่าใช้ว่า “You ‘are sorry doing’ something.

2 บอก การขออภัย เมื่อต้องการขออภัยจากบางคน สำหรับบางสิ่งที่เกิดขึ้น

สามารถใช้ว่า ‘you are sorry about it’

I’m sorry about the mess – I’ll clean it up’

ยังสามารถ ถ่ายทอด การขออภัยของบางคน แทนได้ว่า ‘they are sorry about something’

She was very sorry about all the trouble she’d caused.

ระวัง อย่าใช้ว่า “You are ‘sorry for’ something”

ในการสนทนา อย่ากล่าวขออภัยด้วยการใช้ว่า “you ‘regret’ something”

ใช้ Regret แต่เพียง กับการเขียนจดหมายเป็นทางการและการประกาศ เท่านั้น

“London Transport regrets any inconvenience caused by these delays.

3 เมื่อต้องการ บอกข่าวร้าย สามารถเริ่มต้นด้วยการบอกว่า “Im sorry to tell you”

หรือใช้เขียนจดหมายเป็นทางการ เริ่มต้น “I regret to inform you …….”

I’m very sorry to tell you this, but she’s dead.

I regret to inform you that your application has not been successful.

Regret กริยา past + pp. = regretted

(NOAD) อธิบาย ความหมายที่ต่างกัน

ว่า Adj. regretful คือ รู้สึกหรือแสดง regret เช่น

She shook her head with a regretful smile.

และ Regrettable คือ ทำให้เกิด regret หรือที่ไม่พึงปรารถนา เช่น

The lost of job is regrettable.

เมื่อเป็น adv. ความหมายที่แตกต่างเปลี่ยนไป

เมื่อใช้ปกติ Regretfully หมายถึง in a regretful manner (ในลักษณะที่น่าเสียใจ)

She sighed regretfully.

แต่ยังสามารถใช้เป็น adv. ในประโยคให้หมายถึง it is regrettable that เช่น

Regretfully, the trustees must turn down your request.

ซึ่งเป็นการใช้ Regretfully ที่พ้องความหมายกับ regrettably.

เป็นการใช้ ที่นักอนุรักษ์ไม่เห็นด้วย แต่ความที่ใช้กันทั่วไป จึงถูกรวมไว้ใน dictionary สมัยใหม่หลายเล่ม


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.24.55
เขียนเมื่อ 

...ระวัง อย่าใช้ว่า “You are ‘sorry for’ something”...

That quote may be misquoted! ;-)

I hear a lot of "I am sorry for you." (meaning "I feel that you are 'pitiful' or 'in bad shape'..."). "I am sorry for your loss." is understood to have deep sympathy/emotion with 'you', more than "I am sorry about your loss."