​5 ประเภทหลักๆ ของนักเรียน "ดูพระแท้" ตามเจตนาของการเรียน

5 ประเภทหลักๆ ของนักเรียน "ดูพระแท้" ตามเจตนาของแต่ละบุคคล

*************************

1. ผู้ใช้ (User) เรียนเพียงเพื่อดูของแท้ๆให้เป็น หรือให้ได้ของแท้ๆ มาใช้ จึงหาตามจำนวนเท่าที่สนใจอยากใช้ แต่เรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการต้มตุ๋น หลอกลวง ทั้งขารับเข้า และขาปล่อยออก เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปแล้ว

2. นักสะสม (Collector) เรียนเพื่อการค้นหาและสะสมวัตถุโบราณแบบต่างๆ และของเก่าแท้ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี หรือสะสมไว้

3. ครู (Teacher) เรียนเพื่อนำความรู้ไปสอนคนอื่น เป็นการช่วยเหลือกันในสังคม ให้คนอื่นๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ อย่างใกล้เคียงกันในสังคม

4. นักแสวงโชค (Treasure hunter) เรียนเพื่อการไปค้นหาของหลง พระหลง ตามตลาดและสถานที่ต่างๆ ทั้งเพื่อการสะสม และเป็นการค้า (ถ้ามีโอกาส) ในอนาคต

5. ผู้ค้า (Trader) เรียนเพื่อหาความรู้ในการทำการค้า ทั้งของแท้และของเลียนแบบในระดับต่างๆ เพื่อการกำหนดประเภท เกรด และราคาของสินค้า
--------------------------------------------------
เท่าที่เห็น ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ แต่บางท่านก็มีแบบปะปนกัน หลายๆแบบ อยู่ในบุคคลเดียวกัน และยังมีแยกเจตนาหลัก และรอง ด้วยน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน ถ้าผสมผสานแบบนี้ ก็จะมีหลากแบบมากพอสมควร

ทั้ง 5 ระดับ ผมยินดีสอนให้ฟรีครับ แต่ไม่รับดูพระครับ อันตราย และไร้สาระเกินไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)