หัวหน้างานที่มีคุณภาพ

หัวหน้างานคือผู้ใดใครรู้บ้าง

ขอไขความกระจ่างให้หายสงสัย

หัวหน้างานคือผู้ที่ถูกใช้อยู่ร่ำไป

แล้วใช้ต่อให้ลูกน้องต้องทำงาน

ถ้าหากใช้โดยไม่มีการสั่งสอน

งานเสียหายแน่นอนทุกสถาน

งานผิดพลาดแล้วยังด่าประจาน

ลูกน้องทานทนไม่ได้ตายทั้งเป็น

มอบหมายงานต้องสอนสั่งแนะนำ

ลูกน้องจำขั้นตอนสอนให้เห็น

ต้องสาธิตปฏิบัติจัดทำเป็น

อีกทั้งเน้นจุดสำคัญนั้นแน่นอน

สอนงานแล้วต้องติดตามประเมินผล

ป้องกันความสับสนที่สั่งสอน

แม้นทำได้ให้ชมทุกขั้นตอน

ถ้าผิดสอนให้ทำซ้ำจำติดตา

หัวหน้างานต้องสื่อสารและสอนสั่ง

เพิ่มพลังให้ลูกน้องต้องก้าวหน้า

ขึ้นมาแทนเราสักวันมั่นอุรา

เขาก้าวหน้าเราก้าวไกลใช่แล้วเอย ฯ

อ. ดร. ทนง ทองเต็ม

(081) 936-7548, (091) 851-1640, (081) 919-7619

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (ODCI.)ความเห็น (0)