บริการสำคัญอย่างไร ?

บริการงานสำคัญของบริษัท

งานผูกมัดใจลูกค้าค่ายิ่งใหญ่

ธุรกิจของเราจะก้าวไกล

ถ้าลูกค้าพึงพอใจในบริการ

ต้องต้อนรับขับสู้อย่างรู้หลัก

ให้ประจักษ์ความร่วมใจใฝ่ประสาน

ยิ้มแย้มยกย่องให้ในทุกงาน

บริการด้วยน้ำใจเปี่ยมไมตรี

ยอดขายเพิ่ม เพราะศรัทธาประชาชน

เสริมภาพพจน์ ทุกแห่งหนเพิ่มศักดิ์ศรี

ลดเสียงบ่น ค่ำต่อว่าด้วยความดี

คนสรรเสริญ กันทุกที่เมื่อมีเรา

สหายเอ๋ยจงฟังและตั้งจิต

การอุทิศกายใจใช่โง่เขลา

เขาทุกข์มาต้องช่วยให้คลายบรรเทา

งานของเรา คือยิ่งใหญ่ ในบริการ ฯ

อ. ดร. ทนง ทองเต็ม

(081) 936-7548, (091) 851-1640, (081) 919-7619

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (ODCI.)ความเห็น (0)