ควรบอกให้ชัดเจน

ควรบอกให้ชัดเจน

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการชำนาญ)

โฆษณาทางสื่อทีวี เป็นสิ่งที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย เร็ว และกว้างขวาง สิ่งที่นำมาบอกกล่าวในโฆษณานั้น จะต้องเป็นสิ่ง ที่โกหกไม่ได้ เพราะหากนำสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมาบอกกล่าว ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบัน เครือข่ายโทรศัพท์ มือถือค่อนข้างมาก เพราะมีการแข่งขันกัน

โดยเฉพาะโฆษณาที่บอกทำนองว่า นำโทรศัพท์มือถือ เครื่องเก่าไปแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ฟรี สิ่งที่อยากพูดถึง คือการว่าใช้ “ฟรี” ในความเข้าใจของคนไทย จำนวนมาก ได้ยินได้เห็นโฆษณาโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียด ส่วนมากจะเข้าใจได้ว่าได้รับโทรศัพท์ เครื่องใหม่มา โดยไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อเข้าใจตามที่โฆษณาฟรี คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย เมื่อโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไปแลกหรือไปรับโทรศัพท์เครื่องใหม่ ต่อมารู้ที่หลังว่า คำว่าฟรีนั้น หมายถึงเครื่องโทรศัพท์ฟรี แต่ต้องเติมเงินในโทรศัพท์ ตามจำนวนค่าโทรศัพท์มือถือก่อน

จะเป็นการทำให้เสียเวลา และเสียความรู้สึกมากเพียงใด เข้าใจดีว่ามันเป็นกลยุทธ์ ในการโฆษณาอย่างหนึ่ง ที่จะนำความจริงในส่วนที่ดีและมีประโยชน์ต่อสินค้า และการบริการมาบอกกล่าว

แต่ความจริงในแง่มุมหนึ่งที่จะเกิดผลในทาไม่ดีถึงสินค้าและบริการ จะไม่นำมาบอกกล่าวให้ผู้บริโภคได้รับรู้

ตอนนี้ในหน้าจอทีวี ยังปรากฏโฆษณาในลักษณะนี้อยู่ คนที่พอรู้ และเข้าใจอย่างเช่นผม อาจจะไม่มีปัญหาใดๆ แต่คนจำนวนมากที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ จะทำเช่นใดครับ ก็สะท้อนไปถึงผู้เกี่ยวข้อว่า ควรบอกกล่าว ทำให้ชัดเจนกว่านี้ น่าจะเข้าข่าย ก่อนความไม่สงบ ก่อความวุ่นวายให้ประชาชนเข้าใจผิดคาดเคลื่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (0)