160323-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Reason / rebelling & revolting

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Reason นาม หมายถึง พื้นฐานหรือสาเหตุ สำหรับความเชื่อ การกระทำ ความจริง เหตุการณ์ และอื่นๆ

เป็น กริยา หมายถึง การคิดด้วยตรรกะ หรือการชี้แจงเหตุผล

มีการใช้ในวลีต่างๆ เช่น ‘It stands to reason’

‘theirs not to reason why’ ‘within reason’ ‘

by reason of’ ‘bring someone to reason’ และ ‘any reasonable person’

ถือเป็นการใช้ซ้ำซาก ควรหลีกเลี่ยง

ข้อสังเกตว่า คำเดียวที่ใช้แทนห้าคำ ‘for the simple reason that’ ได้ คือ “because”

คำที่อาจแทนความหมาย reason ด้วยคำอื่นเช่น purpose, motive, end, object หรือ objective.

(dictionary. Com) ให้คำอธิบายการใช้ วลี ‘reason is because’

ว่าผู้ให้คำแนะนำการใช้คำจำนวนหนึ่งตำหนิว่าไม่ควรใช้

เนื่องจากเป็นการสร้างวลีที่ซ้ำซาก มากเกิน เช่น

ประโยค The reason for the long delays was because the costs greatly exceeded the original estimates.

เนื่องจากคำ because มีความหมายว่า reason รวมอยู่ในตัวอยู่แล้ว

จึงทำให้การกล่าวเช่นนั้น เป็นเสมือนกล่าวว่า “The cause is by cause”

ซึ่งไม่ควรใช้เป็นคำพูด ผู้ตำหนิ แนะนำให้แทนที่ because ด้วย “that” เป็น

The reason for the long delays in completing the project was that the costs……….

ทั้งๆที่มีข้อติติงการใช้ดังกล่าว แต่ยังคงมีการใช้วลี ‘reason is because’ อยู่ทั่วไปเกือบทุกระดับของการพูด

และเกิดขึ้นบ่อยครั้งอีกด้วยในงานเขียนที่ผ่านการตรวจสอบ

คำติติงเรื่องการใช้คำซ้ำซากนี้ ยังใช้กับวลี “the reason why

ซึ่งกลายเป็นสำนวนที่ใช้ทั่วไปแล้วด้วย

The reason why the bill failed to pass was the defection of three key senators.

ถึงแม้ คำ why เป็น adv., conjunction, noun, และ interjection แต่ไม่ควรใช้เป็น สรรพนาม

ดังนั้น ประโยค The reason why he left is unknown. ควรเปลี่ยนเป็น The reason that he left is unknown.

เมื่อใช้ why เป็น conjunctive adverb (นั่นคือเป็น conjunction ส่วนหนึ่ง และเป็น adverb อีกส่วนหนึ่ง)

ถือเป็นถูกต้องเมื่อปรากฏในคำเช่น I never realized why he was upset.


Rebelling & revolting

Rebel และ Revolt เมื่อต่างเป็นกริยา มีความหมายเกือบเหมือนกัน

หากแต่ revolt มีอีกความหมายว่า เป็นเหตุให้รู้สึกรังเกียจ

ดังนั้น คนหรือสิ่งที่ revolting จึงหมายถึง คนหรือสิ่งที่ น่ารังเกียจ

There was a revolting smell that lingered in the air.


ดูคำย่อที่ #601860บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)