การดูพระ(เนื้อผง) แบบแยกแท้-เก๊ ด้วยเทคนิค "4 มิติ"

หลัก 8 ของเนื้อผง คือ การดูพระแบบ 4 มิติ

***************************
สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจหลักการพื้นฐาน ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้ ครับ

มิติที่ 1 คือการเรียนกำหนดหลักการ ในการจำแนก แท้-เก๊ การจำหลักการได้คือ มิติที่ 1

มิติที่ 2 คือ การขยายความคิดเป็นกว้าง ยาว ดังเช่น การดูรูปเป็น แยกแท้ เก๊ จากรูปเป็น คือ สามารถใช้ระบบคิดแบบ 2 มิติ

มิติที่ 3 คือ การดูองค์จริง ที่มี กว้าง ยาว ลึก ได้ สามารถแยกเนื้อและมวลสารที่เป็นพระแท้-เก๊ตามหลักการได้ ก็ คือ ความรู้ระดับ 3 มิติ

มิติที่ 4 คือ การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อจากการดูของจริงได้ มีความสามารถในการอ่านเนื้อและพัฒนาการ ของเนื้อ มวลสาร และ ผิวได้ แยกแท้-เก๊ ในลักษณะนี้ได้ คือ 4 มิติ (กว้าง ยาว ลึก และ เวลา)

-----------------------------------
นี่คือสาระสำคัญที่จะเรียนกันในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (0)