GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

“โล่รางวัลจูงใจจากประธานสภามหาวิทยาลัย มมส.”

การสร้างแรงจูงใจ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันนี้พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น. กองแผนงาน ได้เชิญประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจผลการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ของคณะ/หน่วยงานที่ให้ไว้กับอธิการบดี ซึ่งมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานที่ประชุม คือ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต) ที่อยากมาเล่าสู่กันฟังครับ  

ประธานกล่าวโดยสรุป  

 • ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบ 49 นี้ นอกจากเงินรางวัลที่จะสัดสรรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว ผมคิดว่าอาจจะมีการให้โล่รางวัลเพิ่มขึ้นอีก สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับต้นๆ โดยอาจเชิญท่านประธานสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์) มาเป็นผู้มอบ อาจเป็นในช่วงวันรับปริญญา เดือนธันวาคมนี้ หรือวันปีใหม่ ……..”  

โดยส่วนตัวผมชอบแนวคิดนี้มากครับ เพราะนอกจากเงินรางวัลแล้ว ผมว่าถ้าหน่วยงานใดก็ตามในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากมือประธานสภาฯ และเดินทางมามอบถึงที่ นั่นผมถือว่าเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ ของหน่วยงาน สมควรขยายรูป อัดกรอบ ติดไว้หน้าประตู office ได้เลย  

นอกจากนี้กรรมการหลายคนยังเสนอแนวทาง เช่น อาจนำผลประเมินของหน่วยงานนี้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของตัวบุคลากรในหน่วยงานด้วย เนื่องจากการที่หน่วยงานนั้นมีผลการประเมินสูง นั้นหมายถึงการที่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพด้วย  

เลยเก็บมาเล่าให้ฟังครับ หรือถ้าหน่วยงานใดมีระบบการจูงใจที่ดีดี  น่าสนใจ ก็มา ลปรร. กันได้นะครับ  

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 60378
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

 • คุณกัมปนาทคะ  ที่ มน. ในปีผ่านๆ มาก็มีการมอบโล่ทำนองนี้ให้กับคณะวิชา หน่วยงานสายสนับสนุน และผู้บริหาร / บุคลากร ที่มีความโดดเด่นทางด้าน QA โดยทุกปีจะมีมอบกันในกรรมการบริหารค่ะ
 • ส่วน KM ก็มีแนวคิดและคาดว่าจะมีการดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกค่ะ
 • เพราะทั้งสองงาน QAU จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  และเคยเขียนบันทึกทำนองนี้ลงใน blog มาบ้างแล้วค่ะ
 • แต่ในเรื่องกพร. ที่ มน. จะเป็นกองแผนงานดูแลค่ะ  มีแต่การจัดสรรเงินรางวัลโดยส่วนหนึ่งจะจัดสรรตามความโดดเด่นของหน่วยงาน  แต่ไม่มีการมอบโล่เหมือนทาง มมส. ค่ะ  เป็นแนวคิดที่ดีนะคะ   ขออนุญาตนำไปเล่าให้กับผู้บริหารฟังเผื่อได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ มน. ต่อไปนะคะ
   
ขอบคุณค่ะ ^__* ได้รับข่าวดีดีอีกแล้ว

ขอบคุณ คุณตูนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

 Great Wall Of China เป็นการ "เสริมขวัญและสร้างกำลังใจ" ที่ดีครับ

ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญ ครับ
อย่างนี้ต้องเตรียมจัดหาตู้เก็บโล่รางวัลเพิ่มอีกนะคะ ...(^_^)...