“โล่รางวัลจูงใจจากประธานสภามหาวิทยาลัย มมส.”

KPN AC jack
การสร้างแรงจูงใจ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันนี้พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น. กองแผนงาน ได้เชิญประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจผลการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ของคณะ/หน่วยงานที่ให้ไว้กับอธิการบดี ซึ่งมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานที่ประชุม คือ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต) ที่อยากมาเล่าสู่กันฟังครับ  

ประธานกล่าวโดยสรุป  

  • ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบ 49 นี้ นอกจากเงินรางวัลที่จะสัดสรรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว ผมคิดว่าอาจจะมีการให้โล่รางวัลเพิ่มขึ้นอีก สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับต้นๆ โดยอาจเชิญท่านประธานสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์) มาเป็นผู้มอบ อาจเป็นในช่วงวันรับปริญญา เดือนธันวาคมนี้ หรือวันปีใหม่ ……..”  

โดยส่วนตัวผมชอบแนวคิดนี้มากครับ เพราะนอกจากเงินรางวัลแล้ว ผมว่าถ้าหน่วยงานใดก็ตามในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากมือประธานสภาฯ และเดินทางมามอบถึงที่ นั่นผมถือว่าเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ ของหน่วยงาน สมควรขยายรูป อัดกรอบ ติดไว้หน้าประตู office ได้เลย  

นอกจากนี้กรรมการหลายคนยังเสนอแนวทาง เช่น อาจนำผลประเมินของหน่วยงานนี้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของตัวบุคลากรในหน่วยงานด้วย เนื่องจากการที่หน่วยงานนั้นมีผลการประเมินสูง นั้นหมายถึงการที่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพด้วย  

เลยเก็บมาเล่าให้ฟังครับ หรือถ้าหน่วยงานใดมีระบบการจูงใจที่ดีดี  น่าสนใจ ก็มา ลปรร. กันได้นะครับ  

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

คำสำคัญ (Tags)#กพร.#ประกันคุณภาพ#การสร้างแรงจูงใจ

หมายเลขบันทึก: 60378, เขียน: 16 Nov 2006 @ 18:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

  • คุณกัมปนาทคะ  ที่ มน. ในปีผ่านๆ มาก็มีการมอบโล่ทำนองนี้ให้กับคณะวิชา หน่วยงานสายสนับสนุน และผู้บริหาร / บุคลากร ที่มีความโดดเด่นทางด้าน QA โดยทุกปีจะมีมอบกันในกรรมการบริหารค่ะ
  • ส่วน KM ก็มีแนวคิดและคาดว่าจะมีการดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกค่ะ
  • เพราะทั้งสองงาน QAU จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  และเคยเขียนบันทึกทำนองนี้ลงใน blog มาบ้างแล้วค่ะ
  • แต่ในเรื่องกพร. ที่ มน. จะเป็นกองแผนงานดูแลค่ะ  มีแต่การจัดสรรเงินรางวัลโดยส่วนหนึ่งจะจัดสรรตามความโดดเด่นของหน่วยงาน  แต่ไม่มีการมอบโล่เหมือนทาง มมส. ค่ะ  เป็นแนวคิดที่ดีนะคะ   ขออนุญาตนำไปเล่าให้กับผู้บริหารฟังเผื่อได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ มน. ต่อไปนะคะ
     
ขอบคุณค่ะ ^__* ได้รับข่าวดีดีอีกแล้ว
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณตูนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

 Great Wall Of China เป็นการ "เสริมขวัญและสร้างกำลังใจ" ที่ดีครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญ ครับ
เขียนเมื่อ 
อย่างนี้ต้องเตรียมจัดหาตู้เก็บโล่รางวัลเพิ่มอีกนะคะ ...(^_^)...