วันนี้อ่านบทความเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เขียนโดย ดร.ขัยยศ อิ่มสุวรรณ์ จาก เวปเดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=107501&NewsType=1&Template=1 เห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงนำมาฝาก

ครูนงเมืองคอน

16 พ.ย.49