การจัดการความรู้ขององค์กร

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยในการจัดการความรู้ขององค์กร ตอนที่ 1

1.     - การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว

2.     - การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มจากงานหรือเป้าหมายของงาน

3.     - การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่

                1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร

               2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

                3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน

                4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน

               5. การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมความรู้ออกมาเป็นบันทึก

                6. การจดบันทึก ขุมความรู้และ แก่นความรู้สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากขึ้น   

4.     - เป้าหมายของงานที่สำคัญคือการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้

5.     - เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้คือ การที่กลุ่มคนที่ดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเอง สำหรับใช้งานของตน คนเหล่านี้จะสร้างความรู้ขึ้นใช้เองอยู่ตลอดเวลา

6.     - การจัดการความรู้เป็นทักษะประมาณ 80-90% มีส่วนที่เป็นทฤษฎีเพียง 10-20% ดังนั้นหากจะเข้าใจการจัดการความรู้ต้องลงมือปฏิบัติ  

7.     - อะไรไม่ใช้การจัดการความรู้  การจัดการความรู้ไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้

                 1. ไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง

                2. ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพื่อการบรรลุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

                 3. ไม่มีวิธีการที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัว

                 4. ไม่ใช่การนำความรู้มาจัดระบบ หรือที่เรียกว่านำมาทำ Packege เพื่อให้เหมาะสมต่อผู้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                5. ไม่ใช่การดำเนินการ ถอดความรู้จากกิจกรรมการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาชนบท

                6. ไม่ใช่กิจกรรมรวบรวมความรู้ นำไปใส่ในคอมพิวเตอร์หรือใส่ในเว็บไซต์เพื่อให้บริการผู้อื่น 

 *ข้อมูลจาก มหกรรมการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดโดย สำนักงาน กพร. ณ รร.มิราเคิล กทม. -------------------------------------------  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_Class

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 60366, เขียน: 16 Nov 2006 @ 17:25 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)