วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2549

ต่อจากเมื่อวานที่ดิฉันพริ้นรูปอาจารย์เพื่อจะนำมาติดที่บอร์ด พบปัญหาคือรูปอาจารย์บางท่านมีขนาดเล็กเมื่อนำมาขยายจึงทำให้รูปไม่ชัดจึงตองหารูปใหม่มาแทน และรูปแบบของบอร์ดนั้นต้องการรูปอาจารย์แต่งชุดข้าราชการ(ชุดปกติขาว) เมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้วจึงนำรูปขึ้นติดบนบอร์ด จากที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าบอร์ดมีขนาดใหญ่ถึง 50*50 นิ้ว ดิฉันจึงต้องใช้ความพยายามในการวัดระยะห่างระหว่างแถวที่จะติดรูปให้เท่ากันทั้ง 3 ฝ่าย(ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิตรายการ,ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) หลังจากการทำงานผ่านมา 3 วันจึงได้บอร์ดแนะนำบุคลากรที่สวยงามตามแผนการที่วางไว้ค่ะ  i(^-^)i