ธีรภัทร 13

  Contact

  บอร์ดแนะนำบุคลากร ตอนจบ  

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2549

ต่อจากเมื่อวานที่ดิฉันพริ้นรูปอาจารย์เพื่อจะนำมาติดที่บอร์ด พบปัญหาคือรูปอาจารย์บางท่านมีขนาดเล็กเมื่อนำมาขยายจึงทำให้รูปไม่ชัดจึงตองหารูปใหม่มาแทน และรูปแบบของบอร์ดนั้นต้องการรูปอาจารย์แต่งชุดข้าราชการ(ชุดปกติขาว) เมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้วจึงนำรูปขึ้นติดบนบอร์ด จากที่ดิฉันบอกไปแล้วว่าบอร์ดมีขนาดใหญ่ถึง 50*50 นิ้ว ดิฉันจึงต้องใช้ความพยายามในการวัดระยะห่างระหว่างแถวที่จะติดรูปให้เท่ากันทั้ง 3 ฝ่าย(ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิตรายการ,ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) หลังจากการทำงานผ่านมา 3 วันจึงได้บอร์ดแนะนำบุคลากรที่สวยงามตามแผนการที่วางไว้ค่ะ  i(^-^)i

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ธีรภัทร สุดาทิศ 4641870005

Post ID: 60364, Created: , Updated, 2012-02-11 16:23:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #บอร์ดแนะนำบุคลากร#ตอนจบ

Recent Posts 

Comments (1)

สมมาตร
IP: xxx.113.33.10
Written At 
นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี