วันนี้ถึงธ.ก.ส. 8.10น.

ช่วงเช้า

หาข่าวจากหนังสือพิมพ์และตัดลงบนกระดาษa4เสร็จแล้วทำการโหลดข่าวจากเวปมติชน

ช่วงบ่าย

มีงานตกแต่งภาพเป็นการตัดต่อพื้นหลังเป็นรูปของพี่ฝ่ายโฆษณาโดยที่ต้องเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีที่เหมาะสำหรับติดบัตร16/11/49