การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กรของ กทท. และกรณีศึกษา

สวัสดีครับชาว Blog

วันนี้นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 ที่ห้องเรียนผู้นำที่ กฟผ. รุ่นที่ 12 ผมยังมีภารกิจสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กรของ กทท. และกรณีศึกษา ให้แก้ผู้บริหารระดับสูงและคณะทำงานด้านการปรับโครงสร้างองค์กรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมมาก เพราะสิ่งที่สำคัญของงานนี้ คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกัน และเข้าใจบทบาทของตัวเองเพื่อการพัฒนาองค์กร หลายคนยังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง หลายคนกลัวสูญเสียอำนาจ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต..สิ่งที่สำคัญ คือ การทำให้ทุก ๆ คนในองค์กรเข้าใจ และไม่รู้สึกว่าเป็นผู้สูญเสีย แต่ต้องรู้สึกว่าได้รับประโยชน์ร่วมกัน และประโยชน์ที่สำคัญที่สุด คือ การนำพาการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย

สำหรับท่านที่สนใจติดตามความรู้ของพวกเราได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (1)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูรายละเอียด

http://www.gotoknow.org/posts/604250

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์. ประจำวันที่ 29 มีนาคม-12 เมษายน 2559