วิทวัส อันตาผล


ผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
Username
wittawatantaphon
สมาชิกเลขที่
181054
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นายวิทวัส อันตาผล เกิดเมื่อ 18 ธันวาคม 2533 อาศัยอยู่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุดจังหวัดพังงา จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทับปุดวิทยา และประถม - มัธยมตอนต้น โรงเรียนบ้านบ่อแสน

ติดต่อ เฟสบุ้ค https://web.facebook.com/profile.php?id=1000070343...

อาชีพ รางวัลและความภาคภูมิใจ

2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

2556 ครูภาษาอังกฤษ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2555 ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ โรงเรียนขจรเกียรติ /นักวิเทศสัมพันธ์ รพ.วิชะภูเก็ต

2554 นักศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชยระดับภาคใต้)/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2554 ผู้นำนักศึกษาดีเด่น 2554 / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2554 นายกสโมสรนักศึกษา๕ระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2552 ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา

2551 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี