วิทวัส อันตาผล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
Usernamewittawatantaphon
สมาชิกเลขที่181054
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายวิทวัส อันตาผล เกิดเมื่อ 18 ธันวาคม 2533 อาศัยอยู่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุดจังหวัดพังงา จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทับปุดวิทยา และประถม - มัธยมตอนต้น โรงเรียนบ้านบ่อแสน

ติดต่อ เฟสบุ้ค https://web.facebook.com/profile.php?id=1000070343...

อาชีพ รางวัลและความภาคภูมิใจ

2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

2556 ครูภาษาอังกฤษ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2555 ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ โรงเรียนขจรเกียรติ /นักวิเทศสัมพันธ์ รพ.วิชะภูเก็ต

2554 นักศึกษารางวัลพระราชทาน (ชมเชยระดับภาคใต้)/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2554 ผู้นำนักศึกษาดีเด่น 2554 / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2554 นายกสโมสรนักศึกษา๕ระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2552 ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา

2551 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา