อริยสัจ ๔

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทุกข์

....สัตว์โลก โศกตรอมตรม..........ทุกข์ระทม น้ำมือใคร
ผู้ใด ก่อกรรมไว้......................โลกหมองไหม้ ทุกวารวัน


สมุทัย
....เหตุขาด รักเมตตา...............ใช่ดินฟ้า แกล้งเดียดฉันท์
โลภหลง โกรธเกลียดกัน.............นำโทษทัณฑ์ พาบรรลัย


นิโรธ
....รักตน รักผู้อื่น....................ชีพแช่มชื่น จิตแจ่มใส
รักสัตว์ รักพืชไพร....................ห้วยภูไศล รักดูแล


มรรค
....มั่นธรรม ชีพสัมมา.................เป็นมรรคา ฝ่ากระแส
โลกีย์ มิข้องแล้........................ผุดผ่องแท้ ทั้งกายใจ* ด้วยผมเป็นคริสต์
อาจแปลความที่พุทธองค์ตรัสสอนไม่ตรงนัก
ผิดพลาด ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)