วันนี้ดีไหม?

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นี่คือเส้นทางที่ผ่านมา

วันนี้ดีไหม?

วันนี้ ดีกว่าทุกวันที่ผ่านมา เวลานี้ดีกว่าทุกเวลาที่ผ่านไป เพราะเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นเวลาที่สั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่มากที่สุด คุณเห็นเหมือนกันไหม?

นี่คือเส้นทางวันนี้ เส้นทางที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีส่วนต้องปรับประยุกต์ในการเดินต่อๆไป

นี่คือเส้นทางที่ผ่านมา ไมเหมือนทางฝันเพราะเส้นทางนี้คือ ความจริง ที่เป็นจริง......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เส้นทางชีวิต..คือความเห็นที่เป็นปัจจุบันขณะ..ยึดติดไม่ได้..ในสิ่งที่เห็นและเป็น..

สิ่งที่เห็นและเป็น..คือ..สัจจธรรม...

เขียนเมื่อ 

ดีไหมดีได้ด้วยคำคิด ดีไหมดีสนิทเพราะจิตให้

ดีหรือดีได้เพราะด้วยใจ ดีไหมดีอย่างไรเพราะใจพา

ถ้าให้ดีต้องคิดดีมีระบบ ดีเมื่อพลบดีเสมอแม้เจอใหม่

ดีอย่างเก่าเอาอย่างดีดีไหมใด ดีเพราะใจให้อยากดีพลีเวลา