ระบบจองรถยนต์ออนไลน์

เป็นระบบจองรถยนต์ออนไลน์ ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยครับ

  • 1. ลดการจองรถยนต์ที่เกิดจาการจองซ้ำ
  • 2. ลดปริมาณกระดาษ
  • 3. เพื่อความรวดเร็วในการจองรถยนต์
  • 4. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • 5. สามารถทำสรุปรายงานการใช้งานห้องประชุมแบบ รายวัน,เดือน หรือปีได้อย่างดี
  • บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระน่ารู้ทางด้าน IT    ความเห็น (0)