Infographic 6 ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีทั่วไป

สนุกกับการทำงาน โดย คิดเรื่องใกล้ๆตัว สร้างสรรค์ผลงาน ลองทำให้เป็นรูปธรรม

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง กระบวนการทำงาน หรือ work process

เกี่ยวกับขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีทั่วไป ในรูปแบบ อินโฟกราฟฟิก Infographic

Work process

เป็น กระบวนการ หรือ กิจกรรมการ ที่แสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆในการทำงาน

ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

แสดงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เป็นต้น


สนุกกับการทำงาน โดย คิดเรื่องใกล้ๆตัว สร้างสรรค์ผลงาน ลองทำให้เป็นรูปธรรม กันนะครับ


ตัวอย่าง แนวตั้ง และ แนวนอน ขนาด 60x90 cm

work_process_xray_general_up.pdf

work_process_xray_general_p.pdf
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (1)

เข้าใจง่ายดีค่ะ สวยด้วย