มองชีวิต - ครู : หลากหลาย

- นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เขาจะปิดเทอมกันหมดแล้ว..

- ผมยังสอนหนังสืออยู่เลยครับ.. เกือบกลางเดือนหน้า ก็จะเพิ่งเป็นการสอบกลางภาคอยู่เลย..

- นัยว่า เป็นสากลตามอาเซี่ยนน่ะครับ..

- เมืองไทยเรานี่แปลก.. หลากหลาย(diversity) แต่ไม่กลมกลืน(harmony)..

- ผลก็คือ เกิดความขัดแย้งเสมอมาครับ..

- ถ้าถามว่า แล้วทำไมไม่จับเข่าคุยกัน...

- ต้องขอตอบว่า โครงสร้างไม่เกื้อหนุนกันครับ..

- ฝ่ายหนึ่งเป็นข้าราชการครู.. อีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา..

- แค่นี้ก็ไม่รู้จะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกัน ตอบรับกัน และส่งต่อกัน ได้อย่างไรแล้วล่ะครับ

- ขาดการชี้นำที่เป็นเอกภาพในแต่ละหมู่เหล่าครับ ถ้าเป็นออกรบในสงคราม ก็ขาดลำดับอำนาจการบังคับบัญชาครับ.. ตายลูกเดียว.. (บรื๊อ)..

- ที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือ อะไรที่เราได้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ก็ทำให้ครบถ้วน ดี ๆ ..

- อันไหนที่เราจะนำเสนอ ร่วมกำหนด นโยบายได้ ก็พูดให้มาก ๆ .. (แฮ่ ๆ)..

- ทำไงได้... ก็เป็นข้าราชการพลเรือนนี่ครับ.. อิ อิ อิ ...

- รักและคิดถึงครับ

...

ชยพร แอคะรัจน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน opinionความเห็น (0)