การบริหารความเสี่ยง

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมไทยชีวิตหญิงไทยในอดีต งานขนมไทยชาววังที่เปิดสอนกี่รุ่นกี่รอบก็จะมีคนที่ได้เรียนซ้ำๆหน้าไม่เปลี่ยนแปลงจนวันที่ทำ MOU กับ เดอะศาลายามอล เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการเรียนรู้ผู้ที่พลาดขาดด้อยโอกาสได้เข้าเรียนตามเป้าหมาย สถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเท่านั้น ส่วนบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมก็มีช่องทางที่ เดอะศาลายามอล ซึ่งเป็นสถานประกอบการเอกชน มีความพร้อม ครัวอุปกรณ์การเรียนครบครัน และเจ้าของก็มีความปรารถนาที่จะเปิดพื้นที่ แห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ในนาม หมู่บ้านโขน นอกจากงานฝีมืออาหาร ขนมชาววังยังมีการสาธิต แสดง ศิลปประจำชาติ "โขน" นาฏลีลาที่ทรงคุณค่าเป็นครั้งคราวได้ต้องขอบคุณบิดา มารดา ที่ให้สติปัญญาในการเรียนรู้วิธีการสู้และชนปัญหาได้เพราะการซึมซับการทำงานของบิดาคราเป็นกำนันตำบลไพรนกยูง คุณแม่ที่มีความอดทนอดกั้นเป็นเลิศพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกๆทุกคนจนมีที่ยืนอย่างสง่าในเวทีนักบริหาร แม้ผู้บังคับบัญชาจะไม่เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงาน ศกภความเห็น (0)