บทกวีจำเป็น : ๑๖๒. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(๑)

บันทึกที่ ๑๖๒ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(๑)

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ป.๔-๖

........ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ทำควบคู่เสริมสร้างคุณนิสัย
เป็นคนดีคนเก่งมีวินัย
สร้างสดใสรอยยิ้มประสบการณ์


........เด็กเลือกเรียนตามชอบและสนใจ
รู้กว้างไกลฝึกหัดให้ชำนาญ
เพิ่มทักษะอาชีพปูพื้นฐาน
เรียนรู้งานนอกเหนือในห้องเรียน


.......ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยบุตรหลาน
ให้เจือจานสนับสนุนสร้างจุดเปลี่ยน
เป็นแรงใจให้มุ่งมั่นงานด้วยเพียร
เสริมอ่านเขียนเรียนทักษะชีวิตเอย

f (อร วรรณดา ๑๗-๑๑-๕๘)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกวีจำเป็นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ธวัชชัย

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ