ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก: ศึกษาปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ. สมุทรสาคร ครั้งที่ 2

ประวัติ/ปราชญ์ชาวบ้าน

ชื่อ นาย สุทัศน์ รอดคลองตัน ชื่อเล่น ลุงเปี๊ยก

ที่อยู่ 34/1 ม.3 ตำบล คลองตัน อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

เบอร์โทร 086-178-2209

วันเดือนปีเกิด 22 ตุลาคม 2492

การศึกษา จบแค่เพียงชั้น ป.4

ปัจจุบัน: ทำการเพาะพันธ์ปลา เพาะพันธ์กบ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นศูนย์ศึกอบรมเฉพาะด้านประมง มีการทำน้ำส้มควันไม้ ถ่าน แก๊สชีวภาพจากขี้คน ทำขนมจากฟักข้าว น้ำฟักข้าว น้ำหมักEM มีการเลี้ยงแกะการเพาะพันธ์มะพร้าว การสีข้าว เป็นต้น และอีกความสามรถคือ คุณลุงได้สามารถสอนอาชีพเดี่ยวกับงานช่างได้ อาทิ ช่างเชื่อม ช่างไม้ ช่างกลึง ฯลฯ

เมื่อระบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงครอบคัวได้ ได้ปรับปรับแนวคิดมาใช้ชีวิตในภาคเกษตร ภายใต้ปรัชญาพอพียง โดยการเพาะพันธ์ปลา เพาะพันธ์กบ ไว้บริโภคและจำหน่าย ปลูก มะม่วง มะพร้าว กระเพรา พริก มะกรูด และพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิด อีกทั้งเลี้ยง เป็ด ไก่ หมูป่าและห่าน โดยคุณลุงไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินใครมาลงทุนเงินที่ได้มาก้อไหลเวียนและยังมีเงินเก็บจนส่งเสียลูกเรียนจบปริญญาตรีทั้งสองคน เป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบพอมี พอกิน พอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย มีเหลือก็แบ่ง ไม่ก็จำหน่าย ถือ คติในการทำงานคือ อดทน ขยัน สะอาด จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

ปรัชญาในการทำงาน : ตัวเองต้องทำเป็นก่อน ก่อนสอนคนอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษาปราญช์ชาวบ้าน 1ความเห็น (0)