ละคร ป.๔

การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นการฝึกทักษะ การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ความกล้าแสดงออก


กิจกรรมหนึ่งที่คุณมะเดื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

ก็คือ " บทบาทสมมุติ" โดย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน อย่างยุติธรรม

คือ จับฉลาก แล้วให้สมาชิกในกลุ่ม ช่วยกัน ตั้งแต่ กำหนดเรื่อง

ที่จะใช้แสดง แรก ๆ อาจจะให้นักเรียนเลือกเรื่องนิทาน เรื่อง หรือ

วรรณคดีในบทเรียนที่นักเรียนชอบก็ได้ แต่พอนักเรียนคุ้นเคยแล้ว

ก็ให้แต่งเรื่องเอง..... นักเรียนต้องช่วยกันแต่งเรื่อง เขียนบท

กำกับการแสดง และ แสดงเอง เบ็ดเสร็จ....การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นการฝึกทักษะ การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน

ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ ผู้ตาม

ความกล้าแสดงออก ได้เป้นอย่างดียิ่ง .....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (1)

-สวัสดีครับพี่ครู

-การแสดงเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกนะครับ

-สมัยเป็นเด็ก ๆ ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ 55

-ด้วยความระลึกถึงครับ..