เยี่ยมชมศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลมนารมย์

สวัสดีค่ะชาวGotoknow ดิฉันเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางรายวิชา กภกก335 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม ได้รับโอกาสจากทางศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลมนารมย์ ที่ให้นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่3 และอาจารย์ผู้ดูแล2ท่านได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบรรยายเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช

ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok Mental Health Rehabilitation and Recovery Center (BMRC)
โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลเอกชนในอันดับต้นๆของประเทศไทยมีผู้เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งในอดีตนั้นไม่มีหอผู้ป่วยที่เกี่ยวกับจิตเวชโดยเฉพาะแต่มีการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและรับผู้ป่วยเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ศูนย์จิตรักษ์ได้ดำเนินงานมาแล้วประมาณ3ปี โดยมี พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์เป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งศูนย์นี้เกิดจกการรวมตัวกันของทีมจิตแพทย์,นักจิตวิทยา,นักจิตบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,พยาบาลจิตเวช รูปแบบการให้การบำบัดรักษาจะมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยผู้ที่เข้ามารับบริการเป็นได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามตารางกิจกรรมในแต่ละวัน กิจกรรมจะมีหลากหลายโดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมงานศิลปะ,ออกกำลังกาย,การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เช่น การจัดการอารมณ์,การแก้ไขปัญหา,การเจริญสติ(mindfullness),การทำอาหาร เป็นต้น ในทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้นได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับผู้รับบริการ,คำนึงถึงความปลอดภัย รวมไปถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้จากกิจกรรมนั้นๆ นอกจากการบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้รับบริการแล้ว ทางศูนย์จิตรักษ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวและเครือข่ายผู้ป่วยจิตเวช ที่จะมีส่วนร่วมให้ผู้รับบริการได้กลับไปมีความสุขกับครอบครัวและสังคมอย่างเดิม สังเกตได้จากผู้รับบริการที่เข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยใน ระหว่างช่วงฟื้นฟูทางศูนย์จะมีการจัดfamily meeting ให้ครอบครัวได้เข้าใจผู้รับบริการและหาทางออกร่วมกันโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมด้วย บรรยากาศภายในศูนย์จิตรักษ์นั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายคล้ายกับที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่พักรอตรวจหรือว่าห้องครัวในกิจกรรมทำอาหารก็จะให้ความรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง เนื่องจากศูนย์จิตรักษ์มีห้องพักผู้ป่วยเพียง7ห้องทำให้การดูแลของสหวิชาชีพเป็นไปได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ระบบรักษาความปลอดภัยถูกออกแบบตั้งแต่การจัดวางผังห้องต่างๆ,การเปิด-ปิดห้องที่อาจเป็นอันตรายได้เช่นห้องครัว,การออกแบบภายในห้องพักรวมไปถึงการขอเข้าเยี่ยมผู้รับบริการ ได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้การออกแบบทั้งสิ่งแวดล้อมและแผนการบำบัดรักษานั้นมีเป้าประสงค์ที่จะฟื้นคืนศักยภาพเดิมให้มากที่สุด กลับคืนสู่ครอบครัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและความสุข
SMART TREES
-Self ศูนย์จิตรักษ์มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลผู้ป่วยจิตเวชและมีโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบกิจกรรมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
-Motivation มุ่งเน้นบริการวินิจฉัย รักษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ ตามหลัก Recovery Oriented Services (ROS) ด้วยกระบวนการการรักษาและกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ (ที่มา: http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/center-of-excellence/brain/braincenter-2)
-Ability มีการออกตรวจของจิตแพทย์ทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอกและสามารถรองรับผู้ป่วยในได้โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิด,มีทีมดูแลผู้ป่วยที่มีความเชี่ยวชาญ,การจัดกิจกรรมเพื่อการบำบัดที่หลากหลายทั้งรูปแบบเดี่ยวและกลุ่ม,การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวผ่านการพบและพูดคุยเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถกลับสู่ครอบครัวได้อย่างดีที่สุด,การรักษาความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล
-Role Transformation -
-Therapeutic Relationship ศูนย์จิตรักษ์มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและเตียงรองรับผู้ป่วยมีเพียง7เตียงทำให้บรรยากาศอบอุ่นและผู้ดูแลสมารถดูได้อย่างทั่วถึงทำให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและได้รับการบริการที่ดี
-Therapeutic Environment บรรยากาศภายในศูนย์มีแนวคิดที่ออกแบบให้คล้ายกับอยู่ที่บ้าน ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีต้นไม้ตกแต่ง และสถานที่จัดกิจกรรมมีความพร้อมเช่น กิจกรรมออกกำลังกายได้ทำที่ฟิตเนสมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัดคอยร่วมดูแล,กิจกรรมทำอาหารที่ห้องครัวเสมือนจริง
-Therapeutic Empathy ทางศูนย์มีแนวคิดที่ว่า “คนทุกคนล้วนมีศักยภาพ และควรได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการความทุกข์ทางใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข” ทำให้ดูแลและเอาใจใส่ผู้รับบริการทั้งการฟื้นฟูตัวผู้รับบริการเองและการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรง ที่จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและความสุขอีกครั้ง(ที่มา: http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/center-of-excellence/brain/braincenter-2)
-Skill มีการวางแผนโปรแกรมการรักษาแก่ผู้รับบริการทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม ทางศูนย์มีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการและดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นตามหลักมาตรฐานสากล
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลมนารมย์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดบริการเฉพาะทางจิตเวช โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ให้บริการมาเกือบทศวรรษ โดยมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยในและมีตรวจของแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาชาเช่น แพทย์,พยาบาล,นักกิจกรรมบำบัด,นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,นักละครบำบัด,นักศิลปะบำบัด,นักดนตรีบำบัด เป็นต้น ซึ่งทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละวันมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความหลากหลายไม่น่าเบื่อและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆให้ผู้รับบริการ ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลมีความกว้างขวางจึงมีการใช้หลักการนิเวศน์บำบัด(Milieu Therapy) นิเวศน์บำบัดเป็นกระบวนการรักษาที่ช่วยฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง และช่วยป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ โดยอาศัยการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอื้อกับการปรับตัวของผู้ป่วย ในทุกๆเช้าผู้ป่วยในจะมีการนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันทั้งหมดเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมจากนั้นเริ่มทำกิจกรรมตามตารางเวลา ระหว่างนั้นในกิจกรรมส่วนของผู้ป่วยนอกจะมีกิจกรรมกลางวัน(Day programe) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการทางด้านอารมณ์ การจัดการความเครียด การปรับตัวทางสังคม การควบคุมพฤติกรรมและการดูแลตนเอง โดยภายใน1วันจะมี2ช่วงกิจกรรม ครั้งละ2ชั่วโมง ผู้ให้บริการกิจกรรมกลางวันประกอบด้วยจิตแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และนักกายภาพบำบัด
SMART TREES
-Self โรงพยาบาลมนารมย์เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของจิตแพทย์หลายท่าน และได้เปิดให้บริการมานานเกือบ10ปี ในการดำเนินงานมีทีมวิชาชีพที่หลากหลายที่พร้อมดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต
-Motivation โรงพยาบาลมนารมย์เชื่อมั่นว่าจะเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้น และเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
-Ability มีทีมแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก,การให้บริการทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม,สามารถรองรับผู้ป่วยในได้มากกว่า10เตียง,กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาดูแลอย่างใกล้ชิด,ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
-Role Transformation -
-Therapeutic Relationship ในทุกๆเช้าผู้ป่วยในจะมีกิจกรรมmorning talk เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ,ทักษะการเข้าสังคม และกิจกรรมกลางวันสำหรับผู้ป่วยนอกก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทักษะการปรับตัว,การเข้าสังคม รวมถึงการให้บริการของทางโรงพยาบาลจากบุคคลากรที่มีความเอาใจใส่
-Therapeutic Environment มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลายมีพื้นที่สนามหญ้าและต้นไม้ ใช้หลักการนิเวศน์บำบัดมาช่วยจัดสิ่งแวดล้อม,การจัดทำจิตบำบัดแบบครอบครัว
-Therapeutic Empathy ปรัชญาของโรงพยาบาลมนารมย์คือ “สุขภาพจิตที่ดี คือ รากฐานที่สำคัญของคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม” สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่แก่ผู้มารับบริการ
-Skill มีการวางแผนโปรแกรมการรักษาแก่ผู้รับบริการทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม,มีกิจกรรมCSRให้แก่ผู้ที่สนใจ
จากการที่ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้ง2แห่ง ดิฉันรู้สึกได้ว่าทั้ง2แห่งมีศักยภาพมากในการให้บริการผู้ป่วย บุคลากรได้ดูแลผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่,มีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น,บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและหลากหลายด้านที่พร้อมให้การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต,การจัดสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมไปถึงพี่ๆนักกิจกรรมบำบัดที่ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทนักกิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการทางจิตที่ทำให้ดิฉันได้เข้าใจและเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานรายวิชากิจกรรมบำบัดความเห็น (0)