สำนึกในบุญคุณ

หากคิดให้ดี สำนึกในบุญคุณเป็นต้นทางสู่สำนึก web of life หรือเครือข่ายแห่งชีวิต ที่ทุกชีวิตเกื้อกูลและพึ่งหาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเห็นแก่ตัว


ความสำนึกในบุญคุณ ที่ฝรั่งเรียกว่า gratitude เป็นทักษะด้านในที่มีคุณต่อมนุษย์

ในเว็บไซต์ User Generated Education มีผู้เขียนภาพอธิบายมิติสำคัญของ 21st Century Skills ที่นี่ เป็นภาพและคำอธิบายที่มีพลังและครบถ้วนมาก แต่ก็มีคนเข้าไปบอกว่ายังขาดเรื่อง gratitude

ผู้สนใจทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ควรเข้าไปอ่านการตีความในเว็บไซต์ตามลิ้งค์ข้างบนนะครับ จะได้ความรู้มาก ที่นอกจากเอาไปใช้หาวิธีการกล่อมเกลาศิษย์แล้ว ยังเอามาใช้กับตัวเราเองได้ด้วย

ผมตีความจากมุมของจิตวิทยาว่า ความสำนึกในบุญคุณ ช่วยให้เรามีสติ ว่าที่เรามีชีวิตที่ดีได้ถึงขนาดนี้ได้นั้น ไม่ใช่เพราะความสามารถหรือการกระทำของตัวเราคนเดียว ยังมีคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ทั้งที่เรารู้ตัวและที่เราไม่รู้ตัว ทั้งที่เขาตั้งใจช่วยและที่ไม่ได้ตั้งใจช่วย ส่วนหนึ่งจะช่วยให้เราลดอหังการ์ ความยึดมั่นในตัวตน

หากคิดให้ดี สำนึกในบุญคุณเป็นต้นทางสู่สำนึก web of life หรือเครือข่ายแห่งชีวิต ที่ทุกชีวิตเกื้อกูลและพึ่งหาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยลดความเห็นแก่ตัว

ผมจึงมีความเห็นว่า การศึกษาต้องปลูกฝังสำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งและผู้คนรอบตัว ปลูกฝังในรูปแบบที่บูรณาการในชีวิตในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นเส้นทางสู่ชีวิตอันประเสริฐ

ตัวอย่างของวิธีการอยู่ในหนังสือ จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในวิจารณ์ พานิช

๑๗ ม.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มาก ที่แนะนำสาระดีๆให้เสมอ ท่ามกลางสังคมที่สับสน

เขียนเมื่อ 

The blog has very nice information and amazing facts to read. Thanks for sharing this post!