ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

บ่ายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ ดวงจันทร์ อาคารสวัสดิการชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียนเชิญร่วมงานทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี สถาปนา ศกภ ที่พิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เสร็จแล้ว ลงนามความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย บ้านอุเบกขา วิชชาลัยในสวนบางมด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และร่วมรับประทานอาหาร หนังสือเชิญจะส่งไปครับ