หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา


บทความ My advisor’s best advice ลงในวารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เล่าประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งข้อสังสัยในอนาคตของการเรียน ปริญญาเอกของตน แล้วรวบรวมความกล้าไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา

คำตอบของอาจารย์คือ อาจารย์ตอบไม่ได้ เพราะเคยเป็นแต่อาจารย์ ไม่เคยทำอย่างอื่น แถมพ่อก็ยังเป็นอาจารย์ตลอดชีวิตเสียอีก

ผมคิดว่าคำตอบจริงๆ ของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ต้องคิดเอาเอง โดยอาจารย์แนะนำให้ไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตหลากหลายแบบ ผู้เขียนบทความนี้บอกว่า กระบวนการนี้ทำให้เขาค้นพบตัวเอง และเลือกเส้นทางชีวิตได้ และพอใจกับมันในขณะนี้

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช้ให้คำตอบ แต่ช่วยให้ศิษย์หาคำตอบได้ด้วยตนเอง


วิจารณ์ พานิช

๑๗ ม.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)