​การเรียนรู้ เพื่อ การพัฒนาชีวิต

การเรียนรู้ เพื่อ การพัฒนาชีวิต

*****************
ชีวิตของเรา อยู่ภายใต้กฏ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอดทุกภพทุกชาติ
ทุกขณะจิต ทุกเสี้ยววินาที ทุกวัน ที่ผ่านไป คือการเปลี่ยนแปลง

ทุกขณะจิต ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในจิต และปัจจัยภายนอก คือ สัมผัสใหม่ สิ่งใหม่ ที่เรารับรู้ได้ตลอดเวลา คือ กรรมใหม่ที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต
ที่เราควรนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และควรเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างมีสติ และรู้เท่าทัน มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

แม้ระบบคิดของเราในปัจจุบัน จะเชื่องช้า เผลอไผล ไม่สามารถจะติดตาม การทำงานของ "จิต" แบบ "ปัจจุบัน" ทุกขณะจิตจริงๆ ได้ทัน (ท่านประมาณการไว้ว่า มีมากกว่า 100000 ขณะจิตต่อวินาที) ปุถุชนอย่างเราๆ จึงไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันจริงๆ ทุกขณะจิตได้ เพราะเราไปข้องติดอยู่กับ เจตสิกต่างๆ ทั้งอวิชชา กิเลส ตัณหามาก ระบบคิดของเราจึงไม่รวดเร็วว่องไวเหมือนระดับของ "พระอริยะเจ้า"

จะเชื่องช้าอย่างไร ก็ขอให้แค่ไล่ตามห่างๆ เป็นระยะๆ แบบ "ประมวลผล" รวม และตรวจสอบย้อนหลังเมื่อคิดได้ นึกทัน สักวินาทีละครั้ง นาทีละครั้ง ชั่วโมงละครั้ง วันละครั้ง หรือเดือนละครั้งก็ยังดี ที่ขึ้นอยู่กับระดับการมีสติ และสมาธิของเราเอง ยิ่งบ่อยและใกล้ปัจจุบันขณะก็ยิ่งดี

เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ความรู้ในตัวเราจะเพิ่มขึ้น อวิชชาจะลดลง และอาจจะชดเชย ทดแทน หรือ เพิ่มเติมให้กับความรู้เดิม ทำให้เราอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นๆๆๆ
และถ้าเรามีการจัดการความรู้ที่เพิ่มเติมมา หรือที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา ชีวิตเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการใช้และพัฒนาชีวิตตลอดเวลา

นี่คือความหมายของชีวิตจริงๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้ เพื่อการใช้ชีวิต อยู่กับธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ แบบธรรมชาติจริงๆ

แล้วชีวิตเราจะมีแต่ความก้าวหน้า และมีความรู้ มีวิชชา อยู่กับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (0)