วินัย

"ปัจจัยที่ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาคือเรื่องวินัย
วินัยที่จะก่อขึ้นถาวรนั้น ก็มีแต่เฉพาะกระบวนการให้การศึกษา
และจะต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆ ก่อนวัยเรียน"

นายมีชัย ฤชุพันธ์
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนะความเห็น (0)