กล้วยไม้สกุลแคทลียา


Cattleya

กล้วยไม้แคทลียา เป็นกล้วยไม้ดอกใหญ่ที่สวยงามมาก มีสกุลใกล้เคียงและลูกผสมให้ชมมีหลายสายพันธุ์หลายสี

ที่นำมาฝากเป็นแคทลียาที่ผู้ปลูกเลี้ยงส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 5-7 กพ.59 ที่เชียงใหม่นะคะ


ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สบายตา สบายใจความเห็น (0)