การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ นครพนม


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 : การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน การควบคุมโรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผักอินทรีย์ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน วท.(สวทช.) กับหน่วยงานในพื้นที่(เกษตรจังหวัด คลินิกเทคโนโลยี ม.นครพนม) โดยมี ศวภ.2 เป็นผู้ประสาน ทั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังที่เป็นเกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์เกษตรกร ใน 4 พื้นที่ กว่า 50 คน ได้แก่

1) กลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
2) กลุ่มเกษตรกร ตำบลนาราชควาย อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
3) กลุ่มเกษตรกร ตำบลดงขวาง อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4) กลุ่มเกษตรกร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นอกจากนี้ได้เชิญเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง จ.อุดรธานี และหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปบอดภัยไร้สารพิษ ต.ฝั่งแดง อ.โนนกลาง จ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมด้วย

- รายละเอียดโครงการ
- กำหนดการ

วันที่ 1

- บรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินสำหรับเกษตรกร และคุณสมบัติของดินกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร”
- บรรยาย เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวัดค่า pH ในดิน”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวัดค่า pH ในดิน” (แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
- บรรยาย เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน” (แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)

วันที่ 2

- บรรยาย เรื่อง “การตรวจและวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัสและแมลงศัตรูพืช”
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การตรวจและวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัสและแมลงศัตรูพืช”
(แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม)
- บรรยาย เรื่อง “การควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัสและแมลงศัตรูพืช”
ช่วงบ่าย
- บรรยาย เรื่อง “การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน”

คำสำคัญ (Tags): #อินทรีย์
หมายเลขบันทึก: 601841เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2016 07:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2016 07:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี