ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

คุณชาย3
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระครูอมรธรรมสโรช เวียนเทียนวันมาฆบูชา ทำบุญมหาชาติ “พระเวสสันดรชาดก” ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

วัดพระธาตุหนองบัว อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่วัดพระธาตุหนองบัวมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่จอดรถได้แบบสบายๆ ภายในวัดจะมีพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์เป็นพระธาตุองค์สีขาวลวดลายสีทอง มีเจดีย์ที่มุมทั้งสี่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ.2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

และนี่คือ พระธาตุประจำปีมะเส็ง ถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันดูนะครับ

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา</strong>

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ถวายดอกไม้ทอง และธรรมภูริทัต เป็นพุทธบูชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสมชาย ชัยรินทร์ความเห็น (0)