บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วินัย

เขียนเมื่อ
180 1
เขียนเมื่อ
112
เขียนเมื่อ
640 12 2
เขียนเมื่อ
202 1
เขียนเมื่อ
291 4 3
เขียนเมื่อ
711 4 2
เขียนเมื่อ
190 4 1