บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วินัย

เขียนเมื่อ
148 1
เขียนเมื่อ
96
เขียนเมื่อ
555 12 2
เขียนเมื่อ
161 1
เขียนเมื่อ
273 4 3
เขียนเมื่อ
661 4 2
เขียนเมื่อ
177 4 1