สรุปภาพ KM ประเทศไทย (๒)

ขอนำ Ppt. ประชุมประจำสัปดาห์,  การประชุมวิชาการ ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)

 KM ภาคราชการ   และจดหมายข่าว  นำเสนอโดยคุณวรรณา   ดู Ppt. ได้ที่นี่ (click)