วันนี้ผมได้เข้ารับการอบรมการทำ Content Management System  โดยใช้ Postnuke ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          CMS คืออะไร CMS เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดยในการใช้งาน CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยที่ตัว CMS เองมีโปรแกรมประยุกต์ แบบพร้อมใช้งานอยู่ภายในมากมายอาทิ ระบบจัดการบทความและข่าวสาร ระบบจัดการบทวิจารณ์ ระบบจัดการสมาชิก ระบบสืบค้นข้อมูล, ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด,ระบบจัดการป้ายโฆษณา, ระบบการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติความนิยมในเว็บไซต์ เป็นต้น

           CMS มีหลายตัวครับ ตัวแรกๆ เลยก็คือ PHPnuke ซึ่งปัจจุบันหยุดพัฒนาไปแล้ว ทีมงานที่เคยทำอยู่ก็ได้มาพัฒนา PostNuke แทน

            แล้วเราจะนำ CMS มาใช้อะไรได้บ้าง ที่แน่ๆ เลยคือนำมาใช้ทำเว็บไซต์ขององค์กร หรือหน่วยงาน แต่ผมกำลังคิดว่าจะนำมาทำเป็นเว็บสำหรับการประเมิน QA ของหน่วยงาน (พอดีวิทยากรเข้ามาบรรยายต่อ แล้วผมจะมาเล่าต่อนะครับ)