Design, Build, and Test--DBT


การวัดประสิทธิภาพด้วยทฤษฎีการออกแบบ การสร้างและการทดสอบที่ทันสมัย (Design, Build, and Test--DBT) เป็นแนวคิดดีที่สุดในการเรียนรู้ด้านการวัดประสิทธิภาพหรือผลดำเนินงาน (performance metrics) โดยใช้องค์ประกอบจากภายในองค์การที่มีอยู่แล้วและจากประสบการณ์ นำมาพัฒนา ออกแบบให้เป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยมีลักษณะการทำงานเป็นทีม (teamwork) ซึ่งนำอักษรนำหน้ามาอธิบายได้ว่า (Elger, Beyerlein, & Budwig, 2000, pp. 1-5)

T (Trust) คือ ความไว้วางใจ เชื่อใจกันของสมาชิกที่มีให้กันภายในทีม

E (Empathy) คือ ความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันในการทำงานเป็นทีม

A (Agreement) คือ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการทำงานเป็นทีม

M (Mutual Benefit) เพื่อการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จะต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน โดยต้องเสียสละเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทีม

W (Willingness) คือ มีความเต็มใจหรือต้องทำงานด้วยใจ

O (Opportunity) คือ การให้โอกาสทุกคนภายในทีม โดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

R (Recognition) คือ การยอมรับซึ่งกันและกัน โดยต้องยอมรับความสามารถของทุกคนในทีม ยอมรับทุกความเห็นการดำเนินการจะต้องเป็นไปโดยยึดถือคติที่ว่า ไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง ไม่มีใครเก่งทุกด้าน

K (Knowledge Transfer) คือ จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

ลักษณะของเป้าหมายการดำเนินงาน (implementation goal) ที่ยั่งยืน ง่ายต่อการนำไปใช้และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคล (personal documentation) และทักษะการสื่อสาร (communication skills) DBT เป็นสิ่งที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือผลการดำเนินงานและมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1. การตัดสินใจที่มีพื้นฐานมาจากความคุ้มค่าสูงสุดขององค์การและสามารถสร้างผลการดำเนินงานให้สำเร็จได้โดยง่ายในเวลาที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ

2. การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คุณภาพของผลการดำเนินงานขององค์การว่า เหมาะสมหรือไม่ เพียงใดและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. สร้างวัฒนธรรมการให้คำปรึกษาจากข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

4. ผลการดำเนินงาน ต้องมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีแผนการทำงานและมีขั้นตอน เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย

5. มีแนวทางการทำซ้ำ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในแนวทางการทำงานและสร้างความชัดเจนด้านผลการดำเนินงาน

6. สร้างแรงจูงใจโดยใช้การแข่งขันและนำเสนอสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

7. ปรับปรุงภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เป็นการประหยัดและง่ายต่อการดำเนินโครงการ

หมายเลขบันทึก: 600682เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2016 16:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2016 16:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี