ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)


สวัสดีครับชาว FB

ภารกิจสำหรับของผมในวันนี้ คือ งานต่อเนื่องโดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ สำนักนโยบายและแผนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัยและตาก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของตัวละครสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเวียงวัง ชั้น G โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก

ผมจึงขอเปิด Blog นี้ เป็นคลังความรู้ของพวกเรา และแบ่งปันความรู้ไปสู่สาธารณชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์


หมายเลขบันทึก: 600670เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2016 09:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2016 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพพิธีเปิดโครงการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1307576965934423

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมพิธีเปิดโครงการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545303208964187.1073741856.183216755172836&type=3

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพกิจกรรมโครงการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545303208964187.1073741856.183216755172836&type=3&uploaded=184

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพกิจกรรมการอภิปรายเรื่องท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน

โดย ดร.ชัย นิมากร นายกสมาคมการจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายประสงค์ ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

ดำเนินรายการโดย อาจารย์พิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1308223592536427

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพกิจกรรมการร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์วันสุดท้ายของงานในครั้งนี้ คือ “การออกแบบเส้นทางหรือรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก และบวกอาเซียน

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน

2. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา

3. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร่วมให้คำปรึกษาโดยมีทีมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1308233122535474

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) สร้างมูลค่าท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1308339912524795

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) สร้างมูลค่าท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

และภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างเครือข่าย (Networking) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545661782261663.1073741857.183216755172836&type=3

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพศึกษาดูงานที่บ้านแม่กาษาและเสวนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเครือข่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.11 ชมการแสดงและดูการทอผ้าและชมน้ำพุร้อน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1309017235790396

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1233036186711249&id=100000146372971

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.naewna.com/politic/columnist/22936

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 5

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานที่บ้านแม่กาษาและเสวนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเครือข่ายบ้านโพธิ์ทอง ม.11 ชมการแสดงและดูการทอผ้าและชมน้ำพุร้อน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546389398855568.1073741859.183216755172836&type=1&l=c5d0abed6b

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อฟังข่าวโครงการ

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/56c196e5938163f2ab8b46b2#.VsMC6rSLSt8

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง FM 96.5 MHz.

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.gotoknow.org/posts/602372

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์. ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูข่าวโครงการ

https://www.youtube.com/watch?v=CbXlrqrNzaU&feature=youtu.be

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” ตอน การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 21.05 น. ทางlสถานีโทรทัศน์ TGN

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับการเปิดประขาคมอาเซียน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1331119150246871?pnref=story

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี