ขอคุณยายสงบใจให้เมตตา

ขอบพระคุณ G2K ที่ช่วยให้เกิด 7 บันทึกการพัฒนาทักษะความสำเร็จแห่งชีวิตของคุณยายที่ผมรักและเคารพอย่างสูง และกำลังเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้วยทักษะเมตตาในบันทึกนี้

จากภาพคุณยายได้ออกทีวีพร้องคุณแม่คุณพ่อของผมในรายการยิ้มสู้ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

และก็ได้เคยบันทึกผ่านภาพกตัญญูกตเวฑิตาคุณต่อคุณยายในวันเกิดของคุณแม่เมื่อหลายปีมาแล้ว

จนสุดท้ายคุณยายยังบอกว่า "ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ดีขึ้น" ขณะที่ผมไหว้ท่านหลังผมกลับมาจากรพ.เชียงรายฯ ด้วยอาการที่ผมฟื้นหลังป่วยด้วยภาวะหลอดเลือดสมองตีบเมื่อ 2 ปีก่อน ผมน้ำตาไหลรินอย่างมีกำลังใจ ทั้งๆที่คุณยายก็นอนป่วยติดเตียง แต่สีหน้าท่าทางของคุณยายยิ้มให้กำลังใจผมอย่างมีพลังชีวิต

เชิญชวนท่านกัลยาณมิตรอ่านเรื่องราวการต่อสู้กับภาวะเรื้อรังของร่างกายที่ทรุดลงเรื่อยมาตั้งแต่ไตอักเสบ-กระเพาะปัสสาวะอักเสบ-ลำไส้รั้ว-ภาวะกลืนลำบากหลังเจาะคอให้อาหารทางสาย-ปอดบวมติดเชื้อ กำลังหายใจรวยริน กึ่งหลับกึ่งตื่น ให้ออกซิเจนตลอดเวลา และไม่ตอบสนองต่อยากับอาหารทางสายแล้ว กำลังรอความสุขสงบตามสังขารแห่งวาระสุดท้าย

ผมตั้งสติสัมปชัญญะและชักชวนให้คุณยายฟังบทสวดแผ่เมตตาที่นี่ พบความตื่นรู้ของคุณยายด้วยการวัดก่อนและหลังฟังบทสวดแผ่เมตตาได้ค่า Oxygen Saturation จาก 83 ขี้นไปที่ 95% และชีพจรเต้น 112 ผ่อนคลายเป็น 85 ครั้งต่อนาที ผมเดินไปซื้อสังฆทาน นำมาจับมือคุณยาย ให้คุณพ่อกล่าวนำสวด ให้คุณแม่นำพระประจำวันเกิดของคุณยายคือ พระอุ้มบาตร (วันพุธ) ให้น้องชายขับรถพาแม่ตามมาที่รพ.

ผมใช้ความรู้สึกเมตตาแห่งความดีงามของมนุษย์ จำได้ว่าเคยเห็นท่านเจ้าอาวาสทำ "บังสุกุลเป็นให้คุณยาย" ซึ่งค้นคว้าด้วยความขอบพระคุณข่าวผู้จัดการออนไลน์ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ดังข้อความบางตอนข้างล่าง ซึ่งคัดบทสวดมาจาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 156 ธันวาคม 2556 โดย กองบรรณาธิการ

...วิธีทำก็คือ ให้คนที่จะทำพิธีนอนหงายประนมมือเหมือนคนตาย แล้วใช้ผ้าขาวคลุมร่างผู้นั้นให้มิดทั้งตัว พระสงฆ์ที่มาทำพิธีจับชายผ้าหรือด้ายสายสิญจน์ที่ผูกมาจากชายผ้า แล้วกล่าวคำสำหรับบังสุกุลคนตาย ที่ขึ้นต้นว่า “อนิจจา วะตะ สังขารา...” จบแล้วให้ผู้นั้นนอนหันศีรษะไปทิศตรงข้ามกับครั้งแรก คลุมด้วยผ้าขาวเหมือนเดิม พระสงฆ์บังสุกุลอีกครั้ง โดยกล่าวคำสำหรับบังสุกุลคนเป็นที่ขึ้นต้นว่า “อะจิรัง วะตะยัง กาโย...” เป็นการถือเคล็ดว่า กลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้ว...บังสุกุลเป็นนิยมทำกันทั่วไป ด้วยเชื่อว่าเป็นการต่ออายุ โดยเฉพาะคนที่ป่วยหนัก หรือทำกันในงานวันเกิดแม้จะไม่เจ็บป่วยก็ตาม...

บทสวดบังสุกุลตาย (พร้อมคำแปล) อะนิจจา วะตะ สังขารา (สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ) อุปปาทะวะยะธัมมิโน (มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา) อุปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ (เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป) เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ (ความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นได้ ย่อมนํามาซึ่งความสุข) สัพเพ สัตตา มะรัน ติจะ (สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ตายไปแล้วก็ดี) มะริงสุ จะ มะริสสะเร (ที่กําลังตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี ที่จะตายต่อไปอีกก็ดี) ตะเถวาหัง มะริสสามิ (แม้ตัวของเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแล) นัตถิ เม เอตถะสังสะโยฯ (ความสงสัยในเรื่องความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย)

บทสวดบังสุกุลเป็น (พร้อมคำแปล) อะจิรัง วะตะยัง กาโย (ร่างกายของเรานี้คงไม่นานหนอ) ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ (จะต้องลงไปทับถมซึ่งแผ่นดิน) ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโน (เมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวเราทิ้งไปเสียแล้ว) นิรัตถังวะ กะลิงคะลังฯ (เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน หาประโยชน์มิได้ดังนี้แล)

ผมขอนมัสการหลวงพี่ที่นำสวด ณ วัดแห่งหนึ่ง ท่านแนะนำให้ผมเขียนชื่อคุณยาย และจะบังสุกุลเป็นให้ ระหว่างถวายสังฆทานพร้อมพระพุทธรูปที่สัมผัสจากมือและใจของคุณยาย ณ รพ.แห่งหนึ่ง ผมจบท้ายด้วยการกรวดน้ำสัมผัสดินและรากไม้ใหญ่ ขออโหสิกรรม กาย วาจา และใจ ที่ได้เคยกระทำกับคุณยาย และขอคุณยายละสังขารด้วยความสุขสงบด้วยการทำกุศลด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ขอเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา จงถึงพร้อมในใจคุณยาย คุณแม่ คุณแม่ น้องชาย และตัวผมในปัจจุบันขณะเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบพระคุณกำลังใจในกัลยาณมิตรผ่าน Facebook

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (4)

มาร่วมให้กำลังใจนะคะ

ขอให้คุณยายอาจารย์มีพลังอยู่กับลูกหลานต่อไปค่ะ

ขอบพระคุณมากครับอ.แก้ว พี่โอ๋ และคุณมะเดื่อ

ขอบพระคุณมากครับคุณ Ka-Poom และอ.ธวัชชัย

ขอบพระคุณมากครับพี่นงนาท