เห็น (ตัวเลข) เหมือนกัน แต่ตีความต่างกัน (1)

มสช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference PMAC) สิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

มีคนส่งต่อประเด็นที่ผมพูดในเวทีว่าด้วยเรื่อง ข้อมูลและความรู้ กับ การใช้ประโยชน์ ชื่อเต็มๆของเวทีคือ Is the current fit for the purpose? What evidence do decision makers need to set priorities in the future? ชื่อยาวเหยียด แต่แนวคิดเบื้องหลังคือ ความพยายามที่จะทำให้มีการสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย (จึงเกิดคำถามว่า ข้อมูล/ความรู้ ที่มีเหมาะกับความต้องการหรือเปล่า (fit for purpose) แล้วชวนคิดต่อว่า แล้วผู้กำหนดนโยบายต้องการข้อมูลอะไรสำหรับอนาคต

มีบทเรียนที่วิทยากรจาก 4 ประเทศ (อังกฤษ อาฟริกาใต้ ชิลี และไทย) ช่วยกันมองสะท้อนจากประสบการณ์จริง

ประเด็นหนึ่งที่มีคนติดใจ เผยแพร่ต่อ คิดว่าน่าขยายความในฐานะเจ้าของประเด็น ที่บอกว่า evidence remains the same but interpretations are different

ฟังดูเหมือนการวิจารณ์ว่าคที่เห็นต่างจาก ผลวิจัย หรือผลที่นักวิจัยสรุป เป็นฝ่ายที่มีปัญหา เพราะไปตีความต่างจากที่นักวิจัยต้องการ

แต่บทเรียนนี้มาจากความจริงที่ได้ประสบในหลายกรรมหลายวาระ ที่นักวิชาการ/นักวิจัย ที่เป็นผู้ทำการวิจัย หรือให้ข้อมูลมักเลือกที่จะมองข้าม แทนที่จะช่วยกันทำความเข้าใจ

กลายเป็นการโต้กันไปมาว่า ใครกันแน่ที่ “ถูก”

แทนที่จะแยกแยะให้ชัดว่า กำลังเห็นต่างใน ประเด็นข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ค้นพบ หรือ แตกต่างกันที่การตีความ

ฝ่ายที่ถกเถียงกัน อาจจะถูกทั้งคู่ในบางมุม และผิดทั้งคู่ในบางมุม และอาจจะง่ายขึ้นหากสามารถแยกแยะ ว่าที่เห็นต่างเป็นส่วนของข้อเท็จจริง ข้อค้นพบ จากการวิจัย หรือ เป็นการตีความ

หากทำได้ จะช่วยให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือความรู้ที่ได้จากการวิจัย สร้างการเรียนรู้ ของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เห็นต่างกัน และฝ่ายที่ติดตามรับรู้ ประเด็นที่ถกเถียง

ในส่วนของการเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะเชิงนโยบาย ก็สามารถนำสู่ข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ (ไม่ใช่เพื่อสรุปว่าใครผิด หรือใครถูก) ได้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมความรู้ และเรียนรู้ความเห็น (0)