ชีวิตที่พอเพียง 2588b. พลังแห่งความเชื่อพรแสวง

เมื่อเชื่อว่าความฉลาดสร้างได้ ก็จะเกิดความานะพยายาม เกิดกำลังใจที่จะอดทนมุมานะฟันฝ่าต่อการเรียนรู้

ชีวิตที่พอเพียง 2588b. พลังแห่งความเชื่อพรแสวง

บทความเรื่อง The Remarkable Reach of Growth Mind-Sets โดย Carol S. Dweck ลงใน Scientific American Mind ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บอกว่า ความเชื่อว่าคนเปลี่ยนได้ สามารถรักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น กระตุ้นความสร้างสรรค์ในที่ทำงาน และช่วยให้ความขัดแย้งทางการเมืองบรรเทาลง

ท่านผู้อ่านเชื่อไหมครับ ว่า “ความฉลาดสร้างได้” หากเชื่อ ท่านก็จะเพิ่มพูนสั่งสมความฉลาดของตัวเอง หากไม่เชื่อ ท่านก็จะพลาดโอกาสนี้ ในระบบการศึกษา หากครู พ่อแม่ สังคม ช่วยกันทำให้เด็กมีความเชื่อนี้ เขาก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายกว่าเด็กที่ไม่มีความเชื่อนี้ หลงเชื่อว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้

เมื่อเชื่อ ก็จะเกิดความานะพยายาม เกิดกำลังใจที่จะอดทนมุมานะฟันฝ่า

อีกบันทึกหนึ่ง จากการอ่านบทความเดียวกัน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๓ ม.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

คนเปลี่ยนได้ ถ้าเชื่อในสิ่งที่ต้องการจะเป็น