<เล่าสู่กันฟัง>โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยตามค่านิยมหลัก 12. ประการ ณ กศน.ตำบลโนนข่า

กศน.ตำบลโนนข่า จัดโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ความรู้ สรา้งความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของคนไทยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่นักศึกษาและประชาชนครวทราบโดยได้รับเกียรติจาาก นายบุญถม ภาอ้อ ปลัด อบต.โนนข่า เป็นประธานฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นดีมีชัยไปครึ่งทาง