อยู่เย็น เป็นทุกข์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เอ่อ...ไม่ยินดี..ไม่ยินร้าย....น่าจะเจ๋งกว่านะเจ้าคะ..(ล้อเล่นห้ามโกธร)..แต่ไม่เคลือบแฝง..๕...

เขียนเมื่อ 

In Tibetan Buddhists' saying: "When we come to a fork on the road, choose the difficult way! Because the right way is more difficult to do."

เขียนเมื่อ 

ทุกข์ - สุขอยู่ที่ใจใช่ที่อื่น

มีจุดยืน ของเรา ไร้เศร้าหมอง

ใจเป็นกลางยึดมั่นตามครรลอง

ทุกข์ทั้งผอง สุขทั้งหลาย...ไร้กังวล


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

สำหรับข้อคิดดีๆ