ความสำคัญของ Resume

ในความเข้าใจของดิฉัน เรซูเม่คือสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ใช้ในการสมัครงาน และเรซูเม่คือสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพด้านต่างๆของตัวเรา ภายในเรซูเม่จะมีตั้งแต่ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน ดิฉันคิดว่าเรซูเม่ที่ดีจะต้องมีแต่ข้อความสำคัญที่ผู้อ่านจะอ่านแล้วเข้าใจง่าย เรซูเม่ควรทำให้น่าสนใจไม่น่าเบื่อหรือรกจนเกินไป เรื่องภาษาควรจะเป็นทางการ ที่สำคัญควรเขียนให้ถูกต้อง ตรวจเช็คตัวหนังสือ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเรซูเม่ก่อนส่งเสมอ เรซูเม่เป็นสิ่งที่องค์กรหรือบริษัทจะพิจารณาเราเป็นอันดับแรก เราควรจะเขียนศักยภาพของเราตามความจริงไม่เขียนให้ตัวเองดูเก่งเกินจริง ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อบริษัทที่เราสมัครงาน ประวัติการทำงานหากเรามีก็ควรเขียนว่าเราทำหน้าที่อะไรได้ประสบการณ์อะไร ไม่ควรเขียนถึงเรื่องที่บริษัทไม่จำเป็นต้องรู้ เขียนเท่าที่เราคิดว่าบริษัทที่เราสมัครงานไปนั้นจะสนใจก็พอ ที่สำคัญต้องเป็นความจริง เรซูเม่ควรจะวางให้เป็นระเบียบและเรียบเรียงลำดับความสำคัญในเรซูเม่ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยที่มาของรูป : https://www.google.co.th/search?q=resume+cartoon&n...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่ของฝ่ายการเงินสำคัญความเห็น (0)